Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KONSULTINGU

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000172870

NIP

5262353392

REGON

014859183

Data rejestracji

11 września 2003 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców konsultingu wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy publicznej. 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców konsultingu. 3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców konsultingu. 4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców konsultingu. 5. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców konsultingu w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej. 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców. 7. Organizowanie szkoleń pracodawców. 8. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców konsultingu. 9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "83" SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY