Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KONSULTINGU

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000172870

NIP

5262353392

REGON

014859183

Data rejestracji

11 września 2003 r.

Data ostatniej zmiany

31 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców konsultingu wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy publicznej. 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców konsultingu. 3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców konsultingu. 4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców konsultingu. 5. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców konsultingu w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej. 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców. 7. Organizowanie szkoleń pracodawców. 8. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców konsultingu. 9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "83" SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY