Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GIGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000172605

NIP

8460000307

REGON

790272301

Adres siedziby

Obr. Westerplatte 16, 16-300 Augustów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 września 2003 r.

Kapitał zakładowy

4,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, natomiast przy zarządzie wieloosobowym wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA - GMINA MIASTO AUGUSTÓW POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,3 mln zł

  Liczba udziałów

  8524

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,5 mln zł

2020 r.

14,8 mln zł

2018 r.

200,3 tys. zł

2016 r.

144,6 tys. zł

2012 r.

14,5 tys. zł

2007 r.

106,5 tys. zł

2006 r.

420 zł

2005 r.

1,1 tys. zł

2005
2006
2007
2012
2016
2018
2020
2022
1,1 tys. zł 420 zł 106,5 tys. zł 14,5 tys. zł 144,6 tys. zł 200,3 tys. zł 14,8 mln zł 1,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1031 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017