Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 28 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IMIENIA RACZYŃSKICH PRZY MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000017230

NIP

7781173318

REGON

630251958

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Al.marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest ochrona i udostępnianie społeczeństwu Polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów rodziny raczyńskich, które zostały przekazane przez fundatora na rzecz fundacji (par. 4 statutu), jak również innych zbiorów i zabytków związanych z rodziną raczyńskich. W miarę posiadanych możliwości fundacja zapewnia ochronę zabytków wielkopolski i dba o ochronę przyrody i popularyzację krajobrazu historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rogalina oraz innych okolic i miejscowości związanych z rodziną raczyńskich. W ramach swej działalności fundacja popularyzuje w kraju i za granicą zasługi rodu raczyńskich dla kultury, nauki, przyrody i gospodarki narodowej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja: prezes łącznie z jednym członkiem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1943 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY