Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 8 czerwca 2018 r.

Nazwa pełna

KLUB SZACHOWY "STILON" W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KRS

0000171882

REGON

210419417

Adres siedziby

Chrobrego 28, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

4 września 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Planowanie i organizowanie życia sportowego członków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków klubu; - uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania klubu, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji szachowej; - organizowanie zajęć sportowych dla członków w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; - organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i popularyzacji szachów; - szkolenie zawodników, instruktorów i trenerów; - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu; - organizowanie zawodów, turniejów i imprez zgodnie z systemem współzawodnictwa sportowego w kraju.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 8 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM