Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 września 2009 r.

Nazwa pełna

"KREWNIACY" - EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000171834

REGON

016263313

Data rejestracji

24 września 2003 r.

Adres siedziby

Balonowa 17 / 3, 02-635 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia, działalność w dziedzinie opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony przyrody i ochrony środowiska, działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie wystaw i promocji w kraju i za granicą.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego, sprzętu dla niepełnosprawnych, lekarstw i środków farmaceutycznych.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie własnych zakładów opieki zdrowotnej, placówek służących ochronie zdrowia, palcówek opieki społecznej, grup aktywności ruchowej i rehabilitacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie akcji pozyskiwania krwi oraz organów do transplantacji.

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń i seminariów, targów, aukcji, imprez konkursów w kraju i za granicą.

 • Pozostała działalność wydawnicza. Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami nierządowymi, a także innymi podmiotami w zakresie objętym celem fundacji oraz współpracą krajową i zagraniczną z osobami i organizacjami wykazującymi zainteresowania celem fundacji.

 • Pozostałe drukowanie. Drukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 • Wydawanie gazet. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Pozostała działalność wydawnicza. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Produkcja i dystrybucja materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań video i programów telewizyjnych.

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Działalność portali internetowych. Prowadzenie portali internetowych.

 • Działalność agencji reklamowych. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw i kongresów.

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw i kongresów.

 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność związana ze sportem. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie wystaw i promocji w kraju i za granicą.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego, sprzętu dla niepełnosprawnych, lekarstw i środków farmaceutycznych.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie własnych zakładów opieki zdrowotnej, palcówek służących ochronie zdrowia, placówek opieki społecznej, grup aktywności ruchowej i rehabilitacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie akcji pozyskiwania krwi oraz organów do transplantacji

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń i seminariów, targów, aukcji, imprez konkursów w kraju i za granicą.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych zabiegów leczniczych w kraju i za granicą.

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych zabiegów leczniczych w kraju i za granicą.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie i finansowanie prac naukowo - badawczych

 • Pozostała działalność wydawnicza. Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami nierządowymi, a także innymi podmiotami w zakresie objętym celem fundacji oraz współpracą krajową i zagraniczną z osobami i organizacjami wykazującymi zainteresowania celem fundacji.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie objętym celami fundacji.

 • Pozostałe drukowanie. Drukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 • Wydawanie gazet. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Pozostała działalność wydawnicza. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Produkcja i dystrybucja materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań video i programów telewizyjnych.

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Produkcja i dystrybucja materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań video i programów telewizyjnych.

 • Działalność związana z projekcją filmów. Projekcja filmów.

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Działalność portali internetowych. Prowadzenie portali internetowych.

 • Działalność agencji reklamowych. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw i kongresów.

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw i kongresów.

 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

 • Działalność szpitali. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna i pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Działalność fizjoterapeutyczna. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna i pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Działalność paramedyczna. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna i pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna i pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych oraz pozostała pomoc społeczna.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych oraz pozostała pomoc społeczna.

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność związana ze sportem. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, a także związana ze sportem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5746 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY