Nazwa pełna

"KREWNIACY" - EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000171834

REGON

016263313

Data rejestracji

24 września 2003 r.

Adres siedziby

Balonowa 17 / 3, 02-635 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia, działalność w dziedzinie opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony przyrody i ochrony środowiska, działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5746 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY