Nazwa pełna

"KREWNIACY" - EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000171834

REGON

016263313

Adres siedziby

Balonowa 17 / 3, 02-635 Warszawa, Polska

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie stypendiów I nagród dla osób realizujących cele fundacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie wystaw I promocji w kraju I za granicą.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie zakupu sprzętu medycznego, sprzętu dla niepełnosprawnych, lekarstw I środków farmaceutycznych.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie własnych zakładów opieki zdrowotnej, placówek służących ochronie zdrowia, palcówek opieki społecznej, grup aktywności ruchowej I rehabilitacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie akcji pozyskiwania krwi oraz organów do transplantacji.

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów. Organizowanie I finansowanie konferencji, szkoleń I seminariów, targów, aukcji, imprez konkursów w kraju I za granicą.

 • Pozostała działalność wydawnicza. Organizowanie I finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej I wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych. Organizowanie I finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej I wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Współpraca z instytucjami publicznymi I organizacjami nierządowymi, a także innymi podmiotami w zakresie objętym celem fundacji oraz współpracą krajową I zagraniczną z osobami I organizacjami wykazującymi zainteresowania celem fundacji.

 • Pozostałe drukowanie. Drukowanie materiałów promocyjnych I informacyjnych.

 • Wydawanie gazet. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Pozostała działalność wydawnicza. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych. Produkcja I dystrybucja materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań video I programów telewizyjnych.

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych.

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Działalność portali internetowych. Prowadzenie portali internetowych.

 • Działalność agencji reklamowych. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw I kongresów.

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw I kongresów.

 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność związana ze sportem. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie stypendiów I nagród dla osób realizujących cele fundacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie wystaw I promocji w kraju I za granicą.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie zakupu sprzętu medycznego, sprzętu dla niepełnosprawnych, lekarstw I środków farmaceutycznych.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie własnych zakładów opieki zdrowotnej, palcówek służących ochronie zdrowia, placówek opieki społecznej, grup aktywności ruchowej I rehabilitacji.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie akcji pozyskiwania krwi oraz organów do transplantacji

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów. Organizowanie I finansowanie konferencji, szkoleń I seminariów, targów, aukcji, imprez konkursów w kraju I za granicą.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie specjalistycznych zabiegów leczniczych w kraju I za granicą.

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie specjalistycznych zabiegów leczniczych w kraju I za granicą.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organizowanie I finansowanie prac naukowo - badawczych

 • Pozostała działalność wydawnicza. Organizowanie I finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej I wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych. Organizowanie I finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej I wydawniczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Współpraca z instytucjami publicznymi I organizacjami nierządowymi, a także innymi podmiotami w zakresie objętym celem fundacji oraz współpracą krajową I zagraniczną z osobami I organizacjami wykazującymi zainteresowania celem fundacji.

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie objętym celami fundacji.

 • Pozostałe drukowanie. Drukowanie materiałów promocyjnych I informacyjnych.

 • Wydawanie gazet. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Pozostała działalność wydawnicza. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazet, czasopism I periodyków, gier komputerowych.

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych. Produkcja I dystrybucja materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań video I programów telewizyjnych.

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych. Produkcja I dystrybucja materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań video I programów telewizyjnych.

 • Działalność związana z projekcją filmów. Projekcja filmów.

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych.

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność oraz inna działalność usługowa w zakresie informacji.

 • Działalność portali internetowych. Prowadzenie portali internetowych.

 • Działalność agencji reklamowych. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw I kongresów.

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów. Prowadzenie działalności reklamowej, organizacja targów, wystaw I kongresów.

 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

 • Działalność szpitali. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna I pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Działalność fizjoterapeutyczna. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna I pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Działalność paramedyczna. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna I pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność szpitali, fizjoterapeutyczna, paramedyczna I pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych oraz pozostała pomoc społeczna.

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych oraz pozostała pomoc społeczna.

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność związana ze sportem. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna. Artystyczna I literacka działalność twórcza, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, a także związana ze sportem.

Cel działania

Celem fundacji jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia, działalność w dziedzinie opieki społecznej, kultury fizycznej I sportu, turystyki I wypoczynku, ochrony przyrody I ochrony środowiska, działania na rzecz promocji zdrowia I profilaktyki zdrowotnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 29. 07. 2009 r. Zmiana § 1, § 4, § 5, § 7, § 8, § 10, § 12, § 15 - § 45 oraz 11. 09. 2009 r. - zmiana § 29 ust. 2

 • Zmiana statutu - 22. 04. 2004 zmieniono §§: 1,15

 • 03. 03. 1999 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5746 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

{{ fieldValue.v }}