Poprzednio

AMERICAN EXPRESS POLAND

Nazwa pełna

GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000171521

NIP

5252273929

REGON

015517912

Adres siedziby

Aleja "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 sierpnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6 mln zł

Kapitał wpłacony

6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może działać samodzielnie podczas sporządzania aktów/dokumentów w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4 mln zł

2010 r.

1,2 tys. zł

2008 r.

116,9 tys. zł

2007 r.

197,6 tys. zł

2006 r.

59,6 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2021
59,6 tys. zł 197,6 tys. zł 116,9 tys. zł 1,2 tys. zł 4 mln zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://WWW.AMEXGLOBALBUSINESSTRAVEL.COM/PRESS-ROOM/GLOBAL-BUSINESS- TRAVEL-POLAND-SA/

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004