Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KAWALERÓW LEGII HONOROWEJ I NARODOWEGO ORDERU ZASŁUGI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000171177

NIP

5262493377

REGON

016424590

Data rejestracji

27 sierpnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

25 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Grzybowska 4 / 220, 00-131 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: (a) działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie rozwijania współpracy I przyjaźni polsko-francuskiej, a także zwiększanie prestiżu legii honorowej I narodowego orderu zasługi; (b) rozwijanie wzajemnej pomocy I współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, a także zapewnianie im obrony ich honoru oraz interesów moralnych I materialnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczący działający indywidualnie lub wiceprzewodniczący działający na mocy upoważnienia udzielonego przez przewodniczącego.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST "A" 3877 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE