Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA VOX-ARTIS PROMOCJA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I DESIGNU

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

KRS

0000017105

NIP

7772380087

REGON

639610985

Adres siedziby

Generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Działalność muzeów

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu może samodzielnie składać w imieniu fundacji oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majatkowych o wartości nieprzekraczającej 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy). Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji w zakresie praw I obowiązków majatkowych o wartości przekraczającej 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy) wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5689 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY

Ta organizacja ma jeszcze 7 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »