Nazwa pełna

FUNDACJA VOX-ARTIS PROMOCJA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I DESIGNU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000017105

NIP

7772380087

REGON

639610985

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie działań twórców kultury, sztuki i designu poprzez: - pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców i projektantów, - promocję dzieł sztuki, kultury oraz designu rozumianego jako proces projektowy, w efekcie którego powstać mają produkty i/lub usługi, - pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki oraz projektantów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu może samodzielnie składać w imieniu fundacji oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majatkowych o wartości nieprzekraczającej 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy). Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji w zakresie praw i obowiązków majatkowych o wartości przekraczającej 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy) wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5689 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY