Nazwa pełna

FUNDACJA VOX-ARTIS PROMOCJA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I DESIGNU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000017105

NIP

7772380087

REGON

639610985

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Działalność muzeów

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu może samodzielnie składać w imieniu fundacji oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majatkowych o wartości nieprzekraczającej 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy). Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji w zakresie praw I obowiązków majatkowych o wartości przekraczającej 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy) wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5689 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY