Poprzednio

DEF

Nazwa pełna

MW LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000170791

NIP

9451990096

REGON

356735421

Adres siedziby

Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 sierpnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

45,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego - uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego - wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 28 marca 2018 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  45,9 mln zł

  Liczba udziałów

  91776

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,3 mln zł

2021 r.

7 mln zł

2020 r.

7,5 mln zł

2019 r.

1,1 mln zł

2018 r.

76,1 tys. zł

2017 r.

31 tys. zł

2014 r.

2,7 mln zł

2012 r.

483,1 tys. zł

2011 r.

690,6 tys. zł

2010 r.

670,8 tys. zł

2009 r.

220,8 tys. zł

2008 r.

6,1 tys. zł

2008
2009
2010
2011
2012
2014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,1 tys. zł 220,8 tys. zł 670,8 tys. zł 690,6 tys. zł 483,1 tys. zł 2,7 mln zł 31 tys. zł 76,1 tys. zł 1,1 mln zł 7,5 mln zł 7 mln zł 6,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015