Nazwa pełna

RODZINA KATYŃSKA W WARSZAWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000170171

NIP

5272156109

REGON

010566521

Adres siedziby

Powązkowska 14, 01-797 Warszawa, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu: 1. Dążenie do ujawnienia faktów I utrwalania prawdy o losach polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach sowieckich, zamordowanych w katyniu, charkowie oraz twerze I w innych miejscach na terenie zsrr. 2. Staranie o pobudowanie cmentarzy wojennych jeńców polskich zamorowanych w katyniu, charkowie oraz twerze, 3. Domaganie się pełnego zadośćuczynienia dla rodzin, które w wyniku dokonanych zbrodni straciły swych najbliższych.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 27 statutu: zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia I reprezentuje je na zewnątrz. Par. 37 statutu: dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych /finansowych/ wymagane są dwa podpisy - prezesa zarządu lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 04. 10. 1991 r. Ujednolicony tekst statutu w 2 egz. W załączeniu

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1165 SĄD REJONOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

{{ fieldValue.v }}