Nazwa pełna

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO I WROTKARSTWA W SANOKU

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000169650

NIP

6871669689

REGON

370441453

Data rejestracji

4 sierpnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

23 października 2015 r.

Adres siedziby

Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Celem podstawowym związku jest upowszechnianie I rozwój sportu w dziedzinie łyżwiarstwa szybkiego I dyscyplinie sportów wrotkarskich na terenie działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes reprezentuje związek wobec innych instytucji. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw I obowiązków majątkowych związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób : prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub głównego księgowego, względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SZS 4 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY - SEKCJA REJESTROWA