Poprzednio

ERA 2

Nazwa pełna

NOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000169061

NIP

6272477191

REGON

278097580

Adres siedziby

Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 sierpnia 2003 r.

Kapitał zakładowy

900 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki, jak również do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5 mln zł

2021 r.

4,7 mln zł

2020 r.

4,8 mln zł

2019 r.

5,3 mln zł

2018 r.

5,1 mln zł

2017 r.

2,1 mln zł

2016 r.

288,4 tys. zł

2015 r.

365,2 tys. zł

2014 r.

409,7 tys. zł

2013 r.

469,2 tys. zł

2012 r.

485,7 tys. zł

2011 r.

489,4 tys. zł

2010 r.

380,9 tys. zł

2009 r.

329,9 tys. zł

2008 r.

253,5 tys. zł

2007 r.

52,7 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
52,7 tys. zł 253,5 tys. zł 329,9 tys. zł 380,9 tys. zł 489,4 tys. zł 485,7 tys. zł 469,2 tys. zł 409,7 tys. zł 365,2 tys. zł 288,4 tys. zł 2,1 mln zł 5,1 mln zł 5,3 mln zł 4,8 mln zł 4,7 mln zł 5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004