Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 29.01.2009

  2007 rok

 • 30.11.2007

  2006 rok

 • 30.11.2007

  2005 rok

 • 17.02.2006

  2004 rok

 • 11.03.2005

  2003 rok

 • 11.03.2005

  2002 rok

 • 11.03.2005

  2001 rok

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005 rok

 • 2004 rok

 • 2003 rok

 • 2002 rok

 • 2001 rok

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 2007 rok

 • 2006 rok