Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000168624

NIP

5832079055

REGON

190266791

Data rejestracji

23 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Uphagena 23, 80-237 Gdańsk, Polska

Cel działania

Promowanie, ochrona I reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w krajowych organach władzy I administracji państwowej, organach samorządu terytorialnego, związkach zawodowych pracowników a także w organizacjach międzynarodowych pracowników a także w organizacjach międzynarodowych współdecydujących o kształtowaniu warunków gospodarczych, politycznych I społecznych funkcjonowania przemysłu okrętowego.

1. Prezes Forum Okrętowego 2. Biuro Forum Okrętowego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes oraz dyrektor biura forum okrętowego reprezentują związek jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP - 5 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY