Nazwa pełna

FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000168243

NIP

5262740203

REGON

015532308

Data rejestracji

23 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Pawińskiego 5 A, 02-106 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na poprawę Polskiego sektora nauki i techniki oraz utrzymanie i rozwijanie jego potencjału, 2. Wspomaganie procesu rozwoju i zwiększania konkurencyjności Polskiego przemysłu, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, na rynku krajowym i zagranicznym, 3. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie prac naukowo rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie nauki i techniki, 4. Organizowanie i wspomaganie uczestnictwa Polskiego sektora nauki i techniki w międzynarodowych programach badawczych, przede wszystkim unii europejskiej.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

43,9 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać każdy z członków zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY