Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU UROLOGII

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000168138

NIP

6772219121

REGON

356743142

Data rejestracji

21 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Szpakowa 4, 30-691 Kraków, Polska

Cel działania

Ochrona i promocja zdrowia, a w tym: 1. Zapewnienie łatwo dostępnej, kompleksowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na choroby układu moczowego, w tym choroby nowotworowe narządów układu moczowego, 2. Promowanie i rozwijanie działalności medycznej, szkoleniowej, naukowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny urologii i onkologii urologicznej, 3. Upowszechnianie współczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób układu moczowego, a w tym dążenie do zapewnienia wszystkim potrzebującym dostępności leczenia i jego prowadzenie na najwyższym poziomie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd fundacji kieruje działalnością fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY