Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "KARPATY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 lipca 2003 r.

KRS

0000168122

NIP

6871780990

REGON

371158765

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest promowanie stowarzyszenia, szkolenie , poszerzanie uprawnień, podwyższanie klas przewodnickich , wydawanie materiałów szkoleniowych , kreowanie I upowszechnianie wizerunku regionu bieszczadów I beskidu niskiego, integracja środowisk przewodnickich , współdziałanie w systemie informacji turystycznej, współpraca z lokalnymi organizacjami I stowarzyszeniami , tworzenie platformy współpracy z podmiotami gospodarczymi turystyki, władzami lokalnymi, regionalnymi I krajowymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu lub jeden z vice prezesów z sekretarzem , a także inni upoważnieni pisemnie przez prezesa członkowie zarządu stowarzyszenia.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 12 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »