Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "KARPATY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000168122

NIP

6871780990

REGON

371158765

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest promowanie stowarzyszenia, szkolenie , poszerzanie uprawnień, podwyższanie klas przewodnickich , wydawanie materiałów szkoleniowych , kreowanie I upowszechnianie wizerunku regionu bieszczadów I beskidu niskiego, integracja środowisk przewodnickich , współdziałanie w systemie informacji turystycznej, współpraca z lokalnymi organizacjami I stowarzyszeniami , tworzenie platformy współpracy z podmiotami gospodarczymi turystyki, władzami lokalnymi, regionalnymi I krajowymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu lub jeden z vice prezesów z sekretarzem , a także inni upoważnieni pisemnie przez prezesa członkowie zarządu stowarzyszenia.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 6 marca 2003 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}