Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 10 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "KARPATY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000168122

NIP

6871780990

REGON

371158765

Data rejestracji

18 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest promowanie stowarzyszenia, szkolenie , poszerzanie uprawnień, podwyższanie klas przewodnickich , wydawanie materiałów szkoleniowych , kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu bieszczadów i beskidu niskiego, integracja środowisk przewodnickich , współdziałanie w systemie informacji turystycznej, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami , tworzenie platformy współpracy z podmiotami gospodarczymi turystyki, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu lub jeden z vice prezesów z sekretarzem , a także inni upoważnieni pisemnie przez prezesa członkowie zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY