Nazwa pełna

FUNDACJA TERESY SAHAKIAN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000168113

NIP

5251009202

REGON

010822705

Data rejestracji

5 sierpnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

13 marca 2018 r.

Adres siedziby

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, Polska

Cel działania

A)wspomaganie osób fizycznych w ich aktywności artystycznej I naukowej we wszystkich dziedzinach I dyscyplinach sztuki, kultury I nauki, b)wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie upowszechniania wiedzy o sztuce I kulturze, c)umożliwienie obcowania z dziełami sztuki I dobrami kultury, d)wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego, e)zachowanie, powiększanie I udostępnianie zbiorów fundacji, f)upowszechnianie wiedzy o zbiorach fundacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają łącznie dwaj członkowie zarządu. W tym prezes zarządu lub zastępca prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 3545 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY