Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

12 września 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

3 października 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »