Nazwa pełna

IZBA WYDAWCÓW PRASY

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000167446

NIP

5251572357

REGON

012184491

Data rejestracji

9 września 2003 r.

Data ostatniej zmiany

12 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostałe drukowanie

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu izby upoważnieni są prezes izby lub na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd - działający wspólnie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 81 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003