Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE MIASTA I GMINY LUBSKO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 lipca 2003 r.

KRS

0000167303

NIP

9281899728

REGON

978062883

Adres siedziby

Emilii Plater 1, 68-300 Lubsko, Polska

Cel działania

1. Działania na rzecz rozwoju lokalnego I regionalnego w następujących dziedzinach: a/gospodarka, b/oświata I wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, c/rolnictwo I podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi I misata, d/rozwój infrastruktury technicznej, e/ochrona I promocja zdrowia, f/ochrona środowiska, g/opieka nad osobami I rodzinami zagrożonymi ubóstwem I patologią, h/porządek publiczny I bezpieczeństwo mieszkańców, I/współpraca międzynarodowa I informacja europejska, j/opieka nad osobami niepełnosprawnymi I ich rodzinami. 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju miasta I gminy lubsko.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes forum reprezentuje forum na zawnątrz. Oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 12 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »