Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

415,7 tys. zł

2020 r.

3 mln zł

2019 r.

60,4 tys. zł

2018 r.

2 tys. zł

2017 r.

1,6 tys. zł

2016 r.

2 tys. zł

2015 r.

149,4 tys. zł

2014 r.

16 tys. zł

2013 r.

9,3 tys. zł

2011 r.

31,9 tys. zł

2010 r.

8,1 tys. zł

2005 r.

16,7 tys. zł

2004 r.

6,5 tys. zł

2004
2005
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6,5 tys. zł 16,7 tys. zł 8,1 tys. zł 31,9 tys. zł 9,3 tys. zł 16 tys. zł 149,4 tys. zł 2 tys. zł 1,6 tys. zł 2 tys. zł 60,4 tys. zł 3 mln zł 415,7 tys. zł