Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 27.10.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 27.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 24.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.09.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 10.04.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 10.07.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 09.06.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 10.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 16.07.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008