Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KOSZALINIE "RADIO KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000167073

NIP

6690505949

REGON

330260889

Adres siedziby

Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 lipca 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

634,1 tys. zł

Kapitał wpłacony

634,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

15 mln zł

2020 r.

15,1 mln zł

2019 r.

14,2 mln zł

2018 r.

9,6 mln zł

2017 r.

12,8 mln zł

2016 r.

9,3 mln zł

2015 r.

9,1 mln zł

2014 r.

7,9 mln zł

2013 r.

9,5 mln zł

2012 r.

9,3 mln zł

2011 r.

7,9 mln zł

2010 r.

9,3 mln zł

2009 r.

9,4 mln zł

2008 r.

8,7 mln zł

2007 r.

11,5 mln zł

2006 r.

10,7 mln zł

2005 r.

10,3 mln zł

2004 r.

4,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,7 mln zł 10,3 mln zł 10,7 mln zł 11,5 mln zł 8,7 mln zł 9,4 mln zł 9,3 mln zł 7,9 mln zł 9,3 mln zł 9,5 mln zł 7,9 mln zł 9,1 mln zł 9,3 mln zł 12,8 mln zł 9,6 mln zł 14,2 mln zł 15,1 mln zł 15 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PRK24.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1333 SĄD REJONOWY W KOSZALINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015