Nazwa pełna

AGRO-RYDZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000166727

NIP

6970010775

REGON

410010550

Adres siedziby

Kolejowa / 7K, Kłoda, 64-130 Rydzyna, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 lipca 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

818,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

876,6 tys. zł

2021 r.

811,7 tys. zł

2020 r.

722,1 tys. zł

2019 r.

423,3 tys. zł

2018 r.

346,9 tys. zł

2017 r.

254,4 tys. zł

2016 r.

175,9 tys. zł

2015 r.

146,8 tys. zł

2014 r.

143,9 tys. zł

2013 r.

55 tys. zł

2012 r.

105,7 tys. zł

2009 r.

4,3 tys. zł

2008 r.

1,4 tys. zł

2007 r.

1,6 tys. zł

2006 r.

4,4 tys. zł

2005 r.

1,4 tys. zł

2004 r.

3,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,6 tys. zł 1,4 tys. zł 4,4 tys. zł 1,6 tys. zł 1,4 tys. zł 4,3 tys. zł 105,7 tys. zł 55 tys. zł 143,9 tys. zł 146,8 tys. zł 175,9 tys. zł 254,4 tys. zł 346,9 tys. zł 423,3 tys. zł 722,1 tys. zł 811,7 tys. zł 876,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 533 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W LESZNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002