Nazwa pełna

ZAKŁAD ODZYSKU SUROWCÓW MADROHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000166464

NIP

6782214906

REGON

351268966

Adres siedziby

Ujastek 1, 31-752 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 lipca 2003 r.

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Łącznie dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu tj. Prezes, wiceprezes lub członek łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

160 tys. zł

2022 r.

20 tys. zł

2021 r.

16 tys. zł

2020 r.

497,2 tys. zł

2005 r.

856 zł

2004 r.

1,1 mln zł

2004
2005
2020
2021
2022
2023
1,1 mln zł 856 zł 497,2 tys. zł 16 tys. zł 20 tys. zł 160 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7301 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002