Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 04.08.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 19.07.2007

  01-01-2006 do 31-12-2006r.

 • 13.11.2006

  01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 16.06.2005

  1 stycznia - 31 grudnia 2004r.

 • 14.06.2005

  1 września - 31 grudnia 2003r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01-01-2006 do 31-12-2006r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2004r.

 • 1 września - 31 grudnia 2003r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r. Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01-01-2006 do 31-12-2006r.

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2004r.

 • 1 września - 31 grudnia 2003r.