Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "POMÓŻMY SOBIE SAMI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 czerwca 2003 r.

KRS

0000166224

NIP

7151729783

REGON

432661626

Adres siedziby

Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest zbiórka funduszy na zakup sprzętu diagnostycznego oraz sprzętu medycznego ratującego życie dla potrzeb sp zoz w kraśniku.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa I skarbnika. 2. Dla ważności innych pism I dokumentów wymagane jest podpis dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa I innego członka zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 10 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »