Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000166219

NIP

5562473812

REGON

093128236

Adres siedziby

Ks.p.wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 czerwca 2003 r.

Kapitał zakładowy

6,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu - przy zarządzie jednoosobowym i dwóch członków zarządu - przy zarządzie wieloosobowym.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6,2 mln zł

  Liczba udziałów

  12342

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,4 mln zł

2022 r.

12,7 mln zł

2021 r.

13,9 mln zł

2020 r.

13,3 mln zł

2019 r.

12,8 mln zł

2018 r.

9,7 mln zł

2017 r.

9,3 mln zł

2016 r.

9,7 mln zł

2015 r.

8,9 mln zł

2014 r.

7,5 mln zł

2013 r.

8 mln zł

2012 r.

7,9 mln zł

2011 r.

8,2 mln zł

2010 r.

1,8 mln zł

2009 r.

1 mln zł

2006 r.

4,9 mln zł

2005 r.

7,1 tys. zł

2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7,1 tys. zł 4,9 mln zł 1 mln zł 1,8 mln zł 8,2 mln zł 7,9 mln zł 8 mln zł 7,5 mln zł 8,9 mln zł 9,7 mln zł 9,3 mln zł 9,7 mln zł 12,8 mln zł 13,3 mln zł 13,9 mln zł 12,7 mln zł 5,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015