Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 1. 10. 2003 do 30. 09. 2004r.