Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

702,8 tys. zł

2019 r.

368,9 tys. zł

2017 r.

105,1 tys. zł

2016 r.

44,7 tys. zł

2015 r.

34,5 tys. zł

2013 r.

1,9 tys. zł

2012 r.

14,3 tys. zł

2010 r.

2,4 tys. zł

2009 r.

7,6 tys. zł

2008 r.

84,5 tys. zł

2007 r.

66,5 tys. zł

2006 r.

244,1 tys. zł

2005 r.

20 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2019
2020
20 tys. zł 244,1 tys. zł 66,5 tys. zł 84,5 tys. zł 7,6 tys. zł 2,4 tys. zł 14,3 tys. zł 1,9 tys. zł 34,5 tys. zł 44,7 tys. zł 105,1 tys. zł 368,9 tys. zł 702,8 tys. zł