Nazwa pełna

PACCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000016602

NIP

5490022619

REGON

070442918

Adres siedziby

Budowlana 6, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

105,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 • Od 18 czerwca 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇺🇸

  Rezydencja

  🇺🇸

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  105,6 mln zł

  Liczba udziałów

  211114

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

702,8 tys. zł

2019 r.

368,9 tys. zł

2017 r.

105,1 tys. zł

2016 r.

44,7 tys. zł

2015 r.

34,5 tys. zł

2013 r.

1,9 tys. zł

2012 r.

14,3 tys. zł

2010 r.

2,4 tys. zł

2009 r.

7,6 tys. zł

2008 r.

84,5 tys. zł

2007 r.

66,5 tys. zł

2006 r.

244,1 tys. zł

2005 r.

20 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2019
2020
20 tys. zł 244,1 tys. zł 66,5 tys. zł 84,5 tys. zł 7,6 tys. zł 2,4 tys. zł 14,3 tys. zł 1,9 tys. zł 34,5 tys. zł 44,7 tys. zł 105,1 tys. zł 368,9 tys. zł 702,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18138 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994