Nazwa pełna

PODKARPACKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ AGROTURYSTYCZNYCH W RZESZOWIE Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000016574

Data rejestracji

1 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała, Polska

Cel działania

Celem związku jest: -rozwój i promocja turystyki wiejskiej, -integracja i rozwój współpracy między stowarzyszeniami-czł. Związku -reprezentowanie i ochrona interesów członków związku, -tworzenie,zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich, -aktywizacja społeczności wiejskiej.

Zarzad Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu związku w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu lub członka zarzadu i pełnomocnika zarządu. Wszystkie inne dokumenty i pisma wychodzące na zewnątrz pod pieczęcią firmową związku podpisuje prezes,wiceprezes lub upoważniony przez prezesa pełnomocnik zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY