Dane aktualne

Nazwa pełna

LUDOWY KLUB KAJAKOWY DRZEWICA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

28 czerwca 2003 r.

KRS

0000165707

NIP

7681693277

REGON

592266216

Adres siedziby

Fabryczna 18, 26-340 Drzewica, Polska

Cel działania

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży I dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci I młodzieży przez kulturę fizyczną I sport.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje klub na zewnątrz. Do ważnych oświadczeń dotyczących praw I obowiązków majątkowych klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego, względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004

Ta organizacja ma jeszcze 19 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »