Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 11 czerwca 2018 r.

Nazwa pełna

KRAKOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BADMINTONA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000165683

NIP

6771914037

REGON

350179686

Data rejestracji

26 czerwca 2003 r.

Adres siedziby

Miechowity 1 / 60, 31-475 Kraków, Polska

Cel działania

Celem działalności kozbad jest popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu badmintona, którą kozbad realizuje w oparciu o społeczną aktywność członków, działaczy oraz etatowego personelu.

Zarząd Kozbad Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych kozbad wymagają dla swojej ważności dwóch podpisów: a/prezesa lub wiceprezesa, i b/skarbnika lub sekretarza. 2. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

DAROJANIK@GMAIL.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 109 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY