Dane aktualne

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "SPOŁEM" ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

18 czerwca 2003 r.

KRS

0000165421

REGON

472074091

Adres siedziby

Piotrkowska 30/32 I Jaracza 2, 90-269 Łódź, Polska

Cel działania

Celem związku jest obrona praw, godności I interesów pracowników "Społem" Śródmiejskiej spółdzielni spożywców w łodzi, w tym: 1/ obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych I kulturalnych pracowników oraz ich rodzin, 2/ obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa I higieny pracy, 3/ harmonizowanie działań zarządu spółdzielni z interesami pracowników, 4/ oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich, 5/ kształtowanie etyki zawodowej I sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych, 6/ inicjowanie I popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych I adaptacji społeczno- zawodowej młodych pracowników, 7/ kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra rzeczpospolitej polskiej, 8/ umacnianie rodziny I ochrona życia rodzinnego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje związek zawodowy na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni przewodniczący I inne osoby upoważnione przez zarząd związku. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 282 SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI

Ta organizacja ma jeszcze 12 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »