Nazwa pełna

"MULTIBARMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000165020

REGON

015507026

Data rejestracji

18 czerwca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

2 listopada 2006 r.

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

 • Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Sprzedaż hurtowa żywności, napojów I tytoniu

 • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego I osobistego

 • Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu I dodatkowego wyposażenia

 • Pozostała sprzedaż hurtowa

 • Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych I medycznych, kosmetyków I artykułów toaletowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach

 • Handel detaliczny poza siecią sklepową

 • Hotele

 • Pozostałe obiekty noclegowe turystyki I inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne placówki gastronomiczne

 • Bary

 • Działalność stołówek I katering

 • Inna działalność artystyczna I rozrywkowa

 • Działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW