Dane aktualne

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZY POMORSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE MECHANICZNO-TOROWYM SP. Z O.O. 80-051 GDAŃSK UL.SANDOMIERSKA 17

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

13 czerwca 2003 r.

KRS

0000164847

NIP

9581442192

REGON

192928078

Adres siedziby

Osada Kolejowa 5A, 81-220 Gdynia, Polska

Cel działania

Reprezentowanie oraz obrona praw, godności I interesów pracowników zatrudnionych w zakładzie, zrzeszonych w związku, a w szczególności: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych socjalnych I kulturalnych pracowników I ich rodzin. 2. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa I higieny pracy. 3. Inicjowanie I popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 4. Współuczestnictwo w kształtowaniu I realizacji zadań przedsiębiorstwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Związek może reprezentować przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

S.HIRSCH-ISTVAN60@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 10 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »