Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE "JARMA"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

239 tys. zł

115 tys. zł