Nazwa pełna

FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000163752

NIP

6881162905

REGON

370328403

Data rejestracji

11 czerwca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

8 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

17, Majdan, 38-607 Cisna, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa I handlowa w zakresie tzw. "Małej gastronomii" W obrębie budynków stacyjnych kolejki, wzdłuż torowisk I wagonikach kolejki

  • Odpłatne usługi przewozowe kolejką

  • Działalność wydawnicza - tematycznie związana z celami fundacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu fundacji uprawniony jest prezes lub inny członek zarządu upoważniony przez zarząd, do dokonywania czynności prawnej powodującej zobowiązania w wysokości przekraczającej 5. 000 zł wymaga współdziałania dwóch członków zarządu. Członek zarządu zatrudniony w innej jednostce nie może reprezentować fundacji w czynnościach prawnych pomiędzy fundacją a zatrudniającą go jednostką.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

CIUCHCANASZA@VP.PL

Adres e-mail

BIURO@FBKL.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4910 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY