Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

31 grudnia 2020 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

19 stycznia 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »