Nazwa pełna

RAF TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000161497

NIP

9512075477

REGON

015479583

Adres siedziby

Pasaż Ursynowski 9 / Paw 4 B, 02-784 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 maja 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

5,1 mln zł

2019 r.

121,1 tys. zł

2018 r.

92,7 tys. zł

2017 r.

82 tys. zł

2016 r.

58,5 tys. zł

2014 r.

73,5 tys. zł

2013 r.

115,4 tys. zł

2012 r.

78,8 tys. zł

2011 r.

60,5 tys. zł

2010 r.

28,2 tys. zł

2009 r.

16,7 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
16,7 tys. zł 28,2 tys. zł 60,5 tys. zł 78,8 tys. zł 115,4 tys. zł 73,5 tys. zł 58,5 tys. zł 82 tys. zł 92,7 tys. zł 121,1 tys. zł 5,1 mln zł 3,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003