Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MUZYKI COUNTRY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000161129

NIP

5262764468

REGON

001372465

Data rejestracji

14 maja 2003 r.

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 85 / 2, 02-001 Warszawa, Polska

Cel działania

Popularyzacja muzyki country

Otrzymana pomoc publiczna

2005 r.

1,4 zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 223 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY