Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 20 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

"BLUE OCEAN" BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000161024

NIP

5361726531

REGON

015476254

Data rejestracji

10 maja 2003 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Solec 63B / 7, 00-409 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Leasing finansowy

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 31 lipca 2006 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016