Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW UNIA POLSKICH TEATRÓW

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000160634

Data rejestracji

13 maja 2003 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników i organów administracji publicznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 21 statutu "Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń finansowych w imieniu związku upoważnieni są: 1) do kwoty 10000 złotych włącznie - prezes zarzadu działający jednoosobowo 2) powyżej kwoty 10000 złotych - dwaj członkowie zarządu działający łącznie." § 22 statutu "Do kompetencji prezesa zarządu należy: 1) reprezentowanie związku;"

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY