Poprzednio

COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE POLSKA

Nazwa pełna

COOPER STANDARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000160276

NIP

9372107271

REGON

070888198

Adres siedziby

Piekarska 77, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 maja 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

78,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego zasady reprezentacji spółki są następujące: a) prezes zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji, z tym że do złożenia oświadczenia woli w imieniu spółki które wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem spółki o wartości przekraczającej 3. 500. 000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu z wiceprezesem zarządu lub członkiem zarządu. B) wiceprezesi zarządu uprawnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki, c) członkowie zarządu uprawnieni są do reprezentacjcji spółki łącznie z innym członkiem zarządu, prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  38 mln zł

  Liczba udziałów

  75980

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 19 grudnia 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI TJ. PREZESEM, WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 19 grudnia 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI TJ. PREZESEM, WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 19 grudnia 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI TJ. PREZESEM, WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 19 grudnia 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI TJ. PREZESEM, WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

32 mln zł

2018 r.

30,2 mln zł

2017 r.

35,9 mln zł

2016 r.

33,4 mln zł

2015 r.

23,4 mln zł

2014 r.

14,4 mln zł

2013 r.

7,9 mln zł

2012 r.

6,1 mln zł

2011 r.

3,2 mln zł

2010 r.

6,6 mln zł

2009 r.

6,7 mln zł

2008 r.

3,1 mln zł

2006 r.

123 tys. zł

2005 r.

191,3 tys. zł

2004 r.

3,5 mln zł

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3,5 mln zł 191,3 tys. zł 123 tys. zł 3,1 mln zł 6,7 mln zł 6,6 mln zł 3,2 mln zł 6,1 mln zł 7,9 mln zł 14,4 mln zł 23,4 mln zł 33,4 mln zł 35,9 mln zł 30,2 mln zł 32 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3114 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002