Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

719 tys. zł

2019 r.

695,4 tys. zł

2018 r.

306,4 tys. zł

2017 r.

538,1 tys. zł

2006 r.

350,1 tys. zł

2006
2017
2018
2019
2020
350,1 tys. zł 538,1 tys. zł 306,4 tys. zł 695,4 tys. zł 719 tys. zł