Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,6 tys. zł

2021 r.

663,4 tys. zł

2020 r.

719 tys. zł

2019 r.

695,4 tys. zł

2018 r.

306,4 tys. zł

2017 r.

538,1 tys. zł

2006 r.

350,1 tys. zł

2006
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350,1 tys. zł 538,1 tys. zł 306,4 tys. zł 695,4 tys. zł 719 tys. zł 663,4 tys. zł 9,6 tys. zł