Nazwa pełna

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHOJNICACH

KRS

0000159987

NIP

5550006476

REGON

091627194

Adres siedziby

Angowicka 53, 89-600 Chojnice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - jednoosobowy zarząd

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI SP. Z O.O. JAKO JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE GMINY FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PEŁNIĄ ORGANY WYKONAWCZE J.S.T. (ART.12 UST.4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ)- ORGANEM WYKONAWCZYM JEST BURMISTRZ (ART. 26 UST.3 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ). ZGODNIE Z ART.17 UST.1 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ W SPÓŁCE KOMUNALNEJ GMINĘ REPREZENTUJĘ BURMISTRZ, CO OZNACZA, ŻE POSIADA ON: A) PRAWNIE ZAGWARANTOWANE NARZĘDZIA DO WYWIERANIA DOMINUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI B) POŚREDNIE UPRAWNIENIA DO MIANOWANIA KADRY KIEROWNICZEJ WYŻSZEGO SZCZEBLA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,7 mln zł

  Liczba udziałów

  6031

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

75,7 mln zł

2020 r.

238,4 tys. zł

2019 r.

2,9 tys. zł

2016 r.

1,8 tys. zł

2014 r.

16,8 tys. zł

2013 r.

40 mln zł

2012 r.

20 tys. zł

2011 r.

248,2 tys. zł

2010 r.

18,5 tys. zł

2009 r.

1,9 tys. zł

2007 r.

650,3 zł

2006 r.

152,5 tys. zł

2005 r.

2,1 tys. zł

2004 r.

6,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2019
2020
2021
6,4 tys. zł 2,1 tys. zł 152,5 tys. zł 650,3 zł 1,9 tys. zł 18,5 tys. zł 248,2 tys. zł 20 tys. zł 40 mln zł 16,8 tys. zł 1,8 tys. zł 2,9 tys. zł 238,4 tys. zł 75,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MZKCHOJNICE.PL

Adres e-mail

MZK@MZKCHOJNICE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4279 SĄD REJONOWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO UL. TORUŃSKA 64A 85-950 BYDGOSZCZ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003