Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BYKOWCE "MOJA WIEŚ" IM.STANISŁAWY TARNAWIECKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000159635

REGON

371152449

Data rejestracji

23 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Przemyska 75, Bykowce, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Wspieranie wszechstronnego I zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego I gospodarczego wsi bykowce. 2. Wspieranie demokracji I budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3. Ochrona istniejących dóbr kulturalnych I przyrodniczych oraz opieka nad miejscami upamiętniającymi historię miejscowości oraz wydarzeń I ludzi z nią związanych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania I zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu posiadają: 1. Prezes I wiceprezes zarządu - działając łącznie. 2. Prezes zarządu I członek zarządu - działając łącznie. 3. Wiceprezes zarządu I członek zarządu - działając łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY