Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 14 grudnia 2006 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BYKOWCE "MOJA WIEŚ" IM.STANISŁAWY TARNAWIECKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000159635

REGON

371152449

Data rejestracji

23 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Przemyska 75, Bykowce, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi bykowce. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3. Ochrona istniejących dóbr kulturalnych i przyrodniczych oraz opieka nad miejscami upamiętniającymi historię miejscowości oraz wydarzeń i ludzi z nią związanych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu posiadają: 1. Prezes i wiceprezes zarządu - działając łącznie. 2. Prezes zarządu i członek zarządu - działając łącznie. 3. Wiceprezes zarządu i członek zarządu - działając łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY