Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PYRZOWICE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000159473

NIP

6452301803

REGON

278050554

Data rejestracji

28 kwietnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Wolności 46, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice, Polska

Cel działania

1. Wspieranie wszechstronnego I zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego I gospodarczego wsi pyrzowice 2. Wspieranie demokracji I budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostała, a w szczególności wspieranie inicjatyw społecznych poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie środków itp. - zgodnie z celami określonymi statutem

  • Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty I wychowania

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostała, a w szczególności wspieranie inicjatyw społecznych poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie środków itp. - zgodnie z celami określonymi statutem

  • Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty I wychowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa I wiceprezesa lub prezesa I upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY